W sprawie:
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze ...

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
LI/486/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia