W sprawie:
zmian w uchwale Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 14 lutego 2007r. określającej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczania inkasenta na targowisku tymczasowym przy ul. Sportowej w Słubicach

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
LI/485/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2010 r