Zarządzenie Nr 123/07 z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy ul. Wojska Polskiego 144/1