w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego współwłasność Gminy Słubice w pomieszczeniu mieszkalnym, powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej części gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów.