w sprawie zmiany powierzchni lokali wcześniej wyodrębnionych oraz udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.