Zarządzenie Nr 117/07 z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu