Zarządzenie Nr 77/2010 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Słubice - Burmistrza Słubic z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zakończenia ewakuacji ludności, mienia oraz zwierząt z terenu Gminy Słubice.