Zarządzenie Nr 75/2010 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Słubice - Burmistrza Słubic
z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia z terenu Gminy Słubice w związku bezpośrednim  zagrożeniem  powodziowym na obszarze Gminy Słubice