W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz deklaracją wekslową

Data uchwały:
2010-04-21

Numer uchwały:
XLVII/465/1

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia