W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za rok 2009

Data uchwały:
2010-04-21

Numer uchwały:
XLVII/464/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia