Zarządzenie Nr 177/07 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu