Zarządzenie nr 126/09 Burmistrza Słubic z dnia 27 lipca 2009r.