W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2010 -2014 dla Gminy Słubice

Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XLV/449/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia