Zarządzenie Nr 169/07 z dnia 10 sierpnia 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat