W sprawie:
ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XLV/446/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia