w sprawie: organizacji ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek wystąpienia masowego zagrożenia na obszarze gminy Słubice