Zarządzenie Nr 212/07 z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/07 Burmistrza Słubic z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej