zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych działek.