Zarzadzenie nr 16/2010  Burmistrza Słubic z dnia 03 lutego 2010r. w sprawie przyjecia harmonogramu  realizacji dochodów i wydatków  budżetu Gminy Słubice na I kwartał 2010r.