Zarządzenie Nr 206/07 z dnia 27 września 2007r. w sprawie : przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Słubice na III kwartał 2007r.