Zarządzenie Nr 205/07 z dnia 25 września 2007r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu