w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz we własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość  w formie zamiany oraz w formie aportu