Zarządzenie Nr 200/07 z dnia 25 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych