W sprawie:
zmieniająca uchwałę nr XLII/409/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice

Data uchwały:
2009-12-30

Numer uchwały:
XLIII/429/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku