Harmonogram dochodów i wydatków za IV kwartał 2009r.