Zarządzenie Nr 242/07 z dnia 12 października 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy