w sprawie przeznaczenia nieruchomości  do zbycia w drodze zamiany