W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2010

Data uchwały:
2009-11-26

Numer uchwały:
XLI/407/0

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010r