W sprawie:
określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na transport drogowy taksówkami osobowymi na rok 2010

Data uchwały:
2009-11-26

Numer uchwały:
XLI/403/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z dniem 1 stycznia 2010 r.