W sprawie:
uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, obejmującej teren położony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej

Data uchwały:
2009-11-26

Numer uchwały:
XLI/398/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego