W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach.

Data uchwały:
2009-11-26

Numer uchwały:
XLI/397/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego