W sprawie:
uchwała o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok 2009

Data uchwały:
2009-11-02

Numer uchwały:
XL/384/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia