w sprawie określenia terminu składania wniosków zgłoszeniowych o przyznanie tytułów „Honorowy Obywatel Słubic”, „Słubiczanin Roku”, Ambasador Słubic”, „Pionier Słubic”