Zarządzenie Nr 228/07 z dnia 12 października 2007r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu