L.p.       
1 Numer wpisu  17622
2 Zakres przedmiotowy wniosku  Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Zespołu Szkól Ekonomiczno-Rolniczych  w istniejącym kompleksie zabudowań, na działce o nr ewid. 580 oraz 1268, obręb 1 m . Słubice 
3 Znak sprawy  WGI-KS-7624-23/09 
4 Data złożenia  12 października 2009r. 
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)  Powiat Słubicki
ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
2. Kopia mapy ewidencyjnej.
3. Skrócony wypis ze skorowidza działek. 
7 Nazwa organu – adresata wniosku  Burmistrz Słubic
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice 
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)  Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1
Wydział Gospodarki i Inwstycji
II piętro, pokój 201 095 737 20 31 
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień  - 
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji  - 
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  - 
12 uwagi  -