w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły nr 2 w Słubicach do podpisania umowy