w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum nr 1 do podpisania umowy