Zarządzenie Nr 225/07 z dnia 11 października 2007r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu