Zarządzenie Nr 220/07 z dnia 4 października 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu