W sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego

Data uchwały:
2009-09-17

Numer uchwały:
XXXVIII/375/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr LV/524/10