Zarządzenie nr 157/09  Burmistrza  Słubic  z  dnia  18  września  2009r.