Zarządzenie  nr  159/09  Burmistrza  Słubic  z  dnia  22  września  2009r.