Zarządzenie  nr 139/09  Burmistrza  Słubic  z  dnia 28 sierpnia  2009r.