Zarządzenie  nr 129/2009  Burmistrza  Słubic  z   dnia  31.07.2009r.