W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/372/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia