W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy ul. Mieszka I 16/5

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/369/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia