W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/366/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia