W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w pomieszczeniach mieszkalnych powstałych w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/363/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia