W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/362/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia