W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia wspólnej struktury prawnej miast Słubice i Frankfurt nad Odrą zgodnie z formułą Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/359/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia